Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker / individu (hierna de "KLANT") op de website www.corseboutique.fr (hierna de "WEBSITE") van TOON, SARL, ingeschreven in het handelsregister van BASTIA onder het nummer B 394 926 430, met als maatschappelijke zetel Lot les chênes verts, France Tel: 0495461783, Fax: 0495613657, e-mail: contact@corseboutique.fr (hierna de "VERKOPER").

BELANGRIJK Elke bestelling die op de WEBSITE wordt geplaatst, houdt noodzakelijkerwijs in dat de KLANT deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Definities

De hieronder gebruikte termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: "KLANT": betekent de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert de status van consument te hebben zoals gedefinieerd door de Franse wet en jurisprudentie. Als zodanig is uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT handelt buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit. "LEVERING": verwijst naar de eerste presentatie van de door de KLANT bestelde PRODUCTEN op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres. "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de Site. "TERRITORIE": verwijst naar grootstedelijk FRANKRIJK, met inbegrip van Corsica (met uitzondering van DOM/TOM).

2. Onderwerp

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN. De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE bedoeld is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractvoorwaarden.

3. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De KLANT verbindt zich ertoe deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot de betaling van een op de WEBSITE geplaatste bestelling van PRODUCTEN. Deze algemene voorwaarden worden onderaan elke pagina van de Site vermeld door middel van een link en moeten worden geraadpleegd vooraleer de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, te downloaden, af te drukken en te bewaren. De VERKOPER adviseert de KLANT om de Algemene Voorwaarden te lezen voor elke nieuwe bestelling, de laatste versie van de genoemde Voorwaarden die van toepassing zijn op elke nieuwe bestelling voor PRODUCTEN. Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede knop om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorwaarde.

4. Een rekening openen - Producten op de site kopen

Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of, indien het een minderjarige betreft, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen bewijzen. De KLANT zal gevraagd worden informatie te verstrekken om hem/haar te identificeren door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de WEBSITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te kunnen laten verwerken. De KLANT kan de status van zijn bestelling controleren op de WEBSITE. De tracking van LEVERINGEN kan, indien nodig, worden uitgevoerd met behulp van de online tracking tools van bepaalde dragers. De KLANT kan ook te allen tijde contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op contact@corseboutique.fr om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling. De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen zijn identiteit, geschiktheid en de verstrekte informatie met alle passende middelen te bevestigen.

5. Bestellingen

5.1 Productkenmerken

De VERKOPER zal zich inspannen om de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN zo duidelijk mogelijk te presenteren (op de informatiebladen die beschikbaar zijn op de WEBSITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen op grond van de toepasselijke wetgeving (in deze Algemene Voorwaarden). De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen op de Site. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van de op de Site beschikbare PRODUCTEN te wijzigen, in het bijzonder in overeenstemming met de beperkingen met betrekking tot zijn leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de WEBSITE, zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en voldoen ze aan de huidige Europese wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

5.2. Bestelprocedure

Bestellingen voor PRODUCTEN worden rechtstreeks op de WEBSITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (houd er echter rekening mee dat de stappen, afhankelijk van de homepage van de KLANT, enigszins kunnen verschillen).

5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT selecteert het PRODUCT of de PRODUCTEN van zijn keuze door te klikken op het (de) betrokken PRODUCT(en) en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in het mandje van de KLANT geplaatst. De KLANT kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wil.

5.2.2. Commando's

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn mandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het mandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Als de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden gevraagd zich te identificeren of zich te registreren. Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft geïdentificeerd/geregistreerd, zal een online formulier ter attentie van de KLANT worden weergegeven, dat automatisch wordt ingevuld en waarin de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten worden samengevat. De KLANT wordt verzocht de inhoud van zijn bestelling te controleren (met inbegrip van de hoeveelheid, de kenmerken en de referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, het betaalmiddel en de prijs) alvorens de inhoud ervan te valideren. De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de Site te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN. Wat betreft de PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke referenties wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. Bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor een goede verwerking van de bestelling. De KLANT moet ook de gekozen leveringsmethode aangeven.

5.2.3. Bevestiging van ontvangst

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de Site om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het e-mailadres dat via het inschrijvingsformulier wordt meegedeeld, correct is. De VERKOPER zal geen orderbevestiging per post of fax sturen.

5.2.4. Facturatie

Tijdens de bestelprocedure moet de KLANT de nodige gegevens voor de facturatie invoeren (het teken (*) zal de verplichte velden aangeven die moeten worden ingevuld voor de bestelling van de KLANT om door de VERKOPER te worden verwerkt). In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van de LEVERING, evenals een eventuele toegangscode tot het LEVERINGS-adres. De KLANT moet dan het gekozen betaalmiddel specificeren. Noch de bestelbon die de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling ontvangt de KLANT de originele factuur bij de LEVERING van de PRODUCTEN, binnenin het pakket.

5.3. Datum van de bestelling

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de online ontvangst van de bestelling bevestigt. De op de WEBSITE aangegeven termijnen beginnen pas op deze datum te lopen.

5.4. Prijzen

Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de WEBSITE prijzen in euro's, alle belastingen inbegrepen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, met uitzondering van de verpakking en de geschenken, het adres van de LEVERANCIERING en de gekozen vervoerder of transportmethode). De prijzen zijn met name inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het op de datum van bestelling geldende tarief. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan de prijs van de PRODUCTEN beïnvloeden vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief. Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT. De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onder voorbehoud. Bijgevolg kunnen de prijzen die op de WEBSITE worden vermeld, wijzigen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in geval van speciale aanbiedingen of verkopen. De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in geval van een grove fout. De prijs die van toepassing is, is de prijs die op de Site wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

Afhankelijk van het betreffende PRODUCT past de Verkoper een "just-in-time" voorraadbeheersysteem toe. Daarom is de beschikbaarheid van de PRODUCTEN, afhankelijk van het geval, afhankelijk van de voorraad van de Verkoper. De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen opdrachten uit te voeren op voorwaarde dat de PRODUCTEN beschikbaar zijn. De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. De KLANTEN kunnen ook op de hoogte worden gebracht van de herbevoorrading van een PRODUCT door de Verkoper. In ieder geval verbindt de VERKOPER zich ertoe om, indien de onbeschikbaarheid niet is aangegeven op het moment van de bestelling, de KLANT onverwijld op de hoogte te stellen als het PRODUCT niet beschikbaar is. De Verkoper kan, op verzoek van de KLANT: Ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijk te verzenden zodra de PRODUCTEN die niet op voorraad zijn opnieuw beschikbaar zijn, ofwel doorgaan met een gedeeltelijke verzending van de PRODUCTEN die initieel beschikbaar zijn, dan de rest van de bestelling verzenden wanneer de andere PRODUCTEN beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de bijkomende verzendingskosten die kunnen worden gemaakt, ofwel een alternatief PRODUCT van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden, aanvaard door de KLANT. Indien de KLANT beslist om zijn bestelling voor niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling terugkrijgen.

6. Herroepingsrecht

De voorwaarden van het herroepingsrecht zijn opgenomen in het "herroepingsbeleid", een beleid dat beschikbaar is in bijlage 1 en dat toegankelijk is onderaan elke pagina van de Site via een hypertekstlink.

7. Betaling

7.1. Betaalwijzen

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de WEBSITE betalen volgens de door de Verkoper voorgestelde middelen. De KLANT garandeert de Verkoper dat hij in het bezit is van alle vergunningen die nodig zijn voor het gebruik van het gekozen betaalmiddel. De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die online worden doorgegeven in het kader van de online betaling op de INTERNET SITE te garanderen. In dit verband wordt gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de INTERNET SITE wordt verstrekt, wordt doorgegeven aan de bank van de INTERNET SITE en niet wordt verwerkt op de INTERNET SITE.

7.2. Datum van betaling

In het geval van een enkele betaling met een kredietkaart, zal de rekening van de KLANT gedebiteerd worden van zodra de bestelling voor PRODUCTEN op de SITE wordt geplaatst. In geval van gedeeltelijke LEVERING wordt het totale bedrag ten vroegste bij de verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT afgeschreven. Indien de KLANT beslist om zijn bestelling te annuleren voor niet-beschikbare PRODUCTEN, zal de terugbetaling gebeuren in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden.

7.3. Vertraging of weigering van betaling

Indien de bank weigert een kaart of ander betaalmiddel te debiteren, dient de KLANT contact op te nemen met de Klantenservice van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen. In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of anderszins, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, zal de bestelling worden geannuleerd en de verkoop automatisch worden stopgezet.

8. Bewijs en archivering

Elk contract met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling voor een bedrag van meer dan 120 euro inclusief belasting zal door de VERKOPER worden gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 134-2 van het Franse Wetboek van Consumentenzaken. De VERKOPER gaat ermee akkoord deze informatie te archiveren om de transacties te kunnen controleren en om op verzoek van de KLANT een kopie van het contract te maken. In het geval van een geschil zal de VERKOPER de mogelijkheid hebben om te bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie garandeert.

9. Overdracht van eigendom

De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot de volledige betaling door de KLANT. De bovenstaande bepalingen beletten niet dat de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN waarop het eigendomsvoorbehoud rust, alsmede de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken, worden overgedragen aan de KLANT, na ontvangst door deze laatste of door een door deze laatste aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

10. Levering

De voorwaarden van de LEVERING VAN DE PRODUCTEN zijn voorzien in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in Bijlage 2 en die toegankelijk zijn onderaan elke pagina van de Site via een hypertekstlink.

11. Verpakking

De PRODUCTEN zullen worden verpakt in overeenstemming met de huidige transportnormen, om een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. De KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen in acht te nemen bij het terugzenden van PRODUCTEN onder de voorwaarden die zijn opgenomen in Bijlage 1 - Intrekkingsbeleid.

12. Garanties

12.1. Garantie van conformiteit

De VERKOPER is verplicht een PRODUCT te leveren dat conform is, d.w.z. geschikt voor het verwachte gebruik van een gelijkaardig goed en dat overeenstemt met de beschrijving die op de INTERNET-website wordt gegeven. Deze conformiteit veronderstelt ook dat het PRODUCT de kwaliteiten heeft die een koper terecht mag verwachten met het oog op de openbare verklaringen van de VERKOPER, inclusief in advertenties en op etiketten. In dit verband is de VERKOPER aansprakelijk voor eventuele conformiteitsfouten die bestaan op het moment van levering en voor eventuele conformiteitsfouten die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze laatste op zijn kosten is geplaatst of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee (2) jaar na de LEVERING VAN HET PRODUCT. Bij gebrek aan conformiteit kan de KLANT naar eigen goeddunken de vervanging of herstelling van het PRODUCT vragen. Indien de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, kan de VERKOPER overgaan tot een terugbetaling, zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen. In het geval dat een vervanging of herstelling onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT te retourneren en in ruil voor de retournering van het PRODUCT door de KLANT aan het volgende adres Lot les chênes verts.

12.2 Garantie voor verborgen gebreken

De VERKOPER is gebonden aan de garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet zou hebben aangeschaft, of er alleen een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest. Deze garantie laat de KLANT die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, toe te kiezen tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als het wordt geretourneerd en de terugbetaling van een deel van de prijs als het PRODUCT niet wordt geretourneerd. In het geval dat een vervanging of herstelling onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT terug te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde PRODUCT en in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres Lot les chênes verts. De vordering wegens latente gebreken moet door de KLANT binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

13. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de VERKOPER mag in geen geval worden betrokken bij niet-nakoming of slechte uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT zijn toe te schrijven, in het bijzonder bij het invoeren van de bestelling. De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of geacht worden te hebben gefaald, voor enige vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven. Verder wordt gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect gelinkt zijn aan de INTERNET SITE. Bijgevolg sluit het elke aansprakelijkheid uit voor de informatie die over hen wordt gepubliceerd. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie gegeven voor de inhoud ervan.

14. Persoonlijke gegevens

De VERKOPER verzamelt op de WEBSITE persoonlijke gegevens van zijn klanten, onder andere door middel van cookies. KLANTEN kunnen de cookies uitschakelen door de instructies van hun browser te volgen. De door de KLANT verzamelde gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de bestellingen die op de INTERNET SITE worden geplaatst, het beheer van de rekening van de KLANT, de analyse van de bestellingen en, indien de KLANT voor deze optie heeft gekozen, de verzending van commerciële prospectiebrieven, nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen, tenzij de KLANT dergelijke mededelingen van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen. De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met zijn verklaring aan de CNIL, in het kader van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet. KLANTEN kunnen zich op elk moment uitschrijven door toegang te krijgen tot hun account of door te klikken op de hypertekstlink die hiervoor is voorzien onderaan elke per e-mail ontvangen offerte. De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden doorgegeven aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden mag de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN aan zijn commerciële partners overdragen, op voorwaarde dat zij vooraf toestemming hebben gegeven bij de registratie op de WEBSITE. De Verkoper zal de KLANTEN specifiek vragen of zij wensen dat hun persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt. Klanten kunnen te allen tijde van gedachten veranderen op de WEBSITE of door contact op te nemen met de Verkoper. De VERKOPER kan ook aan zijn KLANTEN vragen of hij commerciële verzoeken van zijn partners wenst te ontvangen. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en vrijheden, geniet de KLANT van een recht van toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: sarl.toon@wanadoo.fr of door een brief te sturen naar Lot les chênes verts. Er wordt bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door een identiteitsdocument te scannen, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsdocument te sturen.

15. Vorderingen

De VERKOPER stelt de KLANT een "Customer Telephone Service" ter beschikking op het volgende nummer: 0495461783 (niet-toeslagend nummer). Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet naar het volgende adres worden gestuurd: Lot les chênes verts.

16. Intellectueel Eigendom

Alle visuele en geluidselementen van de Site, met inbegrip van de gebruikte onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of het octrooirecht. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die een website publiceert en een directe hypertekstlink naar de Site wil maken, moet de toestemming van de VERKOPER schriftelijk vragen. Deze toestemming van de VERKOPER zal in geen geval definitief worden verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertekstlinks naar de WEBSITE met behulp van technieken zoals framing (framing) of invoeging door hypertekstlinks (in-line linking) zijn ten strengste verboden.

17. Geldigheid van de algemene voorwaarden

Elke wijziging in de geldende wet- of regelgeving of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, heeft geen invloed op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANT geenszins het recht om deze Algemene Voorwaarden te negeren. Alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, worden geregeld overeenkomstig de gebruiken van de detailhandel voor bedrijven die hun zetel in Frankrijk hebben.

18. Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de SITE, zolang de SITE online beschikbaar is. De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de bestelling. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds aangekochte PRODUCTEN.

19. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de relaties tussen de KLANT en de VERKOPER zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd. Voordat er echter een beroep wordt gedaan op een scheidsrechter of staatsrechter, wordt de voorkeur gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking wanneer er een geschil ontstaat met betrekking tot dit contract, met inbegrip van de geldigheid ervan. De partij die het onderhandelingsproces wenst uit te voeren, stelt de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging daarvan in kennis, met vermelding van de elementen van het conflict. Indien de partijen na een termijn van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd aan de hierna aangewezen bevoegde rechter. Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot aan de afronding ervan onthouden de partijen zich van gerechtelijke stappen tegen elkaar en voor het geschil dat het voorwerp van de onderhandelingen vormt. Bij wijze van uitzondering hebben partijen het recht zich tot de rechter te wenden met het oog op een voorlopige voorziening of om op verzoek een beschikking te verkrijgen. Een beroep op de rechter in kort geding of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat de partijen afstand doen van de clausule inzake minnelijke schikking, tenzij zij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Bijlage 1: Intrekkingsbeleid

Principe van terugtrekking

De KLANT heeft in principe het recht om het PRODUCT zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na mededeling van zijn besluit tot terugtrekking aan de VERKOPER of aan een door de VERKOPER aangewezen persoon te retourneren of te retourneren, tenzij de VERKOPER voorstelt het PRODUCT zelf terug te vorderen.

Terugtrekkingsperiode

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het PRODUCT fysiek in bezit neemt. Indien de bestelling van de KLANT betrekking heeft op meerdere PRODUCTEN en indien deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een door de KLANT aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste PRODUCT fysiek in ontvangst neemt. Kennisgeving van het herroepingsrecht Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn besluit tot herroeping van deze overeenkomst bekendmaken door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan : Lot les chênes verts of sarl.toon@wanadoo.fr. Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:

Terugtrekkingsformulier

 • Ter attentie van [*] (*Coordinaten van)
 • TELEFOONNUMMER VAN DE VERKOPER* :
 • Faxnummer van de verkoper* :
 • Het e-mailadres van de verkoper* :

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

PRODUCT-referentie :

Factuurnummer :

Inkoopordernummer :

 • Besteld op [____________]/ontvangen op [________________].
 • Gebruikte betaalmiddelen :
 • Naam van de KLANT en, indien van toepassing, de begunstigde van de bestelling :
 • Het adres van de klant:
 • Leveringsadres :
 • Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)
 • Datum

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezenden.

Gevolgen van de terugtrekking

In het geval van herroeping door de KLANT verbindt de VERKOPER zich ertoe om alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, zonder onnodige vertraging terug te betalen en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag dat de VERKOPER op de hoogte is gesteld van de wens van de KLANT om zich terug te trekken. De VERKOPER zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als de KLANT die voor de eerste transactie is gebruikt, tenzij de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengen. De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn ontvangen of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Retourbeleid

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om zich terug te trekken uit deze overeenkomst, de goederen terugsturen naar : Lot les chênes verts. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de KLANT de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen. Retourkosten De KLANT draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. Toestand van de geretourneerde goederen Het PRODUCT moet worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies van de VERKOPER en moet alle geleverde accessoires bevatten. De KLANT is alleen aansprakelijk voor elke waardevermindering van het goed die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar hij kan aansprakelijk worden gesteld als hij andere manipulaties uitvoert dan die welke noodzakelijk zijn. Verpakking De PRODUCTEN worden verpakt volgens de geldende transportnormen, om een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN moeten aan dezelfde normen voldoen bij het retourneren van PRODUCTEN. Als zodanig wordt de KLANT uitgenodigd om het PRODUCT dat niet bij hem past in de originele verpakking en in goede staat te retourneren, geschikt voor de re-marketing.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen: Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerde Levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen Levering van verzegelde audio- of video-opnamen of software die na levering zijn ontsloten Krant, tijdschrift, tijdschrift (met uitzondering van abonnementscontracten) Levering van hostingdiensten anders dan voor residentiële doeleinden, vervoer van goederen, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na de LEVERING door de KLANT zijn ontdaan van de verzegeling. De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt die buiten de macht van de VERKOPER liggen De levering van niet-geleverde gedematerialiseerde digitale inhoud indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht zal verliezen Overeenkomsten die op een openbare veiling zijn gesloten

Bijlage 2: Leveringsbeleid

Leveringszone

De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen op de TERRITORIE worden geleverd. Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten deze TERRITORIE. De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) leveringsadres(sen) dat (die) door de KLANT tijdens het bestelproces is (zijn) aangegeven.

Verzendtijd

De termijnen voor het voorbereiden van een bestelling en vervolgens het opstellen van de factuur, vóór de verzending van de op voorraad zijnde PRODUCTEN, worden vermeld op de WEBSITE. Deze doorlooptijden zijn exclusief weekends of feestdagen. Bij de verzending van de PRODUCTEN wordt automatisch een elektronisch bericht naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier vermelde elektronische adres correct is.

Levertijd & kosten

Tijdens het bestelproces zal de Verkoper aan de KLANT de mogelijke levertijden en verzendformules voor de gekochte PRODUCTEN aangeven. De verzendkosten worden berekend volgens de leveringsmethode. Het bedrag van deze kosten is door de KLANT verschuldigd naast de prijs van de aangekochte PRODUCTEN. De leveringstermijnen en de kosten worden op de Site vermeld.

Leveringsvoorwaarden

Het pakket wordt tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs aan de KLANT overhandigd. In geval van afwezigheid zal een bericht van doorgang worden achtergelaten bij de KLANT, om hem in staat te stellen zijn pakje op te halen bij zijn postkantoor.

Leveringsproblemen

De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de leveringsdatum die is vastgesteld op het moment dat hij de vervoerder kiest, op het einde van de online bestelprocedure, alvorens de bestelling te bevestigen. Er wordt gespecificeerd dat de leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen plaatsvinden. Bij gebreke daarvan dient de KLANT de VERKOPER in gebreke te stellen om binnen een redelijke termijn te leveren en in geval van niet-levering binnen deze termijn kan de KLANT het contract opzeggen. De VERKOPER zal de KLANT, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de annuleringsbrief, het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, terugbetalen met behulp van dezelfde betalingsmethode als die welke door de KLANT is gebruikt voor de aankoop van de PRODUCTEN. De VERKOPER is aansprakelijk tot aan de levering van het PRODUCT aan de KLANT. De KLANT wordt eraan herinnerd dat de KLANT over een termijn van drie (3) dagen beschikt om de vervoerder op de hoogte te brengen van elke schade of gedeeltelijk verlies dat bij de levering wordt vastgesteld.