Categorieën

Nieuwe producten

Informations

Aanbiedingen

1. Definities

In het hele document zal worden genoemd:

- Uitgever:
SARL TOON
BTW-identificatie: FR59394926430

- Gebruiker: Iedereen die gewoon op de site corseboutique.fr browst

- Gastheer: het bedrijf OVH
2 Kellermann Street

59100 Roubaix

FRANKRIJK

- IT-aanbieder:
SARL TOON
5 Paoli-plein

20250 CORTE

- De site: de site corseboutique.fr

- RGPD: algemene verordening over de bescherming van persoonsgegevens
2. Presentatie van de site

Het doel van de site is om nuttige en actuele informatie te bieden over de services die door de Publisher worden aangeboden
3. Toegang tot de site

Toegang tot de site is mogelijk op www.corseboutique.fr
De uitgever en de IT-serviceprovider implementeren de technische oplossingen die tot haar beschikking staan ​​om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te verlenen tot de site;
maar te allen tijde de toegang tot de Site of bepaalde pagina's ervan kan opschorten, beperken of onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers,
om onderhoudsinterventies, updates, wijzigingen in de inhoud ervan of enige andere actie die noodzakelijk wordt geacht voor het goed functioneren van de Site uit te voeren.
De gebruiker gaat ermee akkoord niet te proberen het normale gebruik van de site, waaronder software, virussen, logische bommen, massa-mailing, enz. Te verminderen, te verstoren, te voorkomen.
4. Verantwoordelijkheden van de uitgever

De uitgever garandeert niet dat de site werkt zonder onderbrekingen, traagheid of fouten. De Site kan ook af en toe storingen vertonen en sommige programmeerfouten kunnen worden veroorzaakt door updates of gebeurtenissen buiten de macht van de Redacteur.
De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aangewend in geval van onmogelijkheid van toegang tot de site of het gebruik van zijn diensten.

Bovendien kan de site niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie die daar wordt verspreid, met name in de beschrijving van de vestigingen, noch de afwezigheid van typografische fouten.

Veranderingen, opschortingen, onderbrekingen of verslechtering van de Site kunnen optreden als gevolg van een misverstand door de gebruiker van de computer, het internet en de Site, een defecte of onjuiste configuratie en hardware gebruik van browsers die niet compatibel zijn met de Site.

De gebruiker verleent geen technische assistentie, noch elektronisch, noch telefonisch, met uitzondering van persoonlijke gegevens.

De gebruiker erkent dat de uitgever het recht heeft zijn rechten op toegang tot de site te beperken of te verwijderen, als de uitgever van mening is dat de gebruiker de voorwaarden niet heeft gerespecteerd, inhoud die door hem is gemaakt, verwijdert of verplaatst . Dergelijke maatregelen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.

 
5. Verantwoordelijkheden van de IT-aanbieder

De IT-serviceprovider streeft ernaar de beschikbaarheid, beveiliging en kwaliteit van de Site te handhaven om de Publisher en gebruikers de best mogelijke toegangsvoorwaarden te garanderen.
De aansprakelijkheid van de IT-aanbieder kan niet worden aangewend in geval van onmogelijkheid van toegang tot de site of het gebruik van zijn diensten.
Er is geen voorziening voor technische assistentie van de gebruiker, hetzij elektronisch, hetzij per telefoon van de IT-dienstverlener.

 
6. Contact

Voor elke vraag of verzoek om informatie over de Site of een melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker op de volgende manieren contact opnemen met de Uitgever:
Contact e-mail: contact@corseboutique.fr
Tel: 04 95 46 17 83
aangetekende brief met ontvangstbewijs op het volgende adres
SARL TOON
5 plaats Paoli
20250 CORTE
FRANKRIJK

 
7. Persoonlijke gegevens

Met respect voor de privacy van de gebruikers van de site, verbindt de uitgever, de verantwoordelijke voor de verwerking, zich ertoe dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de RGPD. Elke gebruiker heeft, op elk moment en om welke reden dan ook, het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die hij of zij mogelijk heeft aangegeven bij het gebruik van de site. Om zijn rechten uit te oefenen, kan de gebruiker de verwijdering van zijn account bij de uitgever aanvragen op het e-mailadres dat wordt vermeld in het hoofdstuk Contact.
Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

De informatie verstrekt door de gebruiker is bedoeld voor de werking van de site en ... en in het bijzonder voor het uitvoeren van de volgende bewerkingen:
- Contactaanvraag: geen gegevens opgeslagen, zie sectie Formulier
- Abonnement op de nieuwsbrief: gegevens opgeslagen via de Sarbacane-service, zie rubriek Nieuwsbrief
- Gebruikersanalyse, anonieme gegevens verzameld, zie Diensten van derden

 
Voorwaarden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

De verzameling van persoonlijke gegevens vindt plaats via formulieren of cookie.

Diensten van derden

Om een ​​service van hoge kwaliteit te garanderen en om de verwachtingen van de gebruiker te begrijpen en te analyseren, heeft de IT-aanbieder op de site tools van derde partijen ingesteld die cookies gebruiken.
Weet wat een cookie is: https://en.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatic)
De site werkt niet of slecht zonder cookies.

Diensten van derden verzamelen anonieme gegevens, hier is de potentiële lijst:
- Internetprotocoladres (IP-adres)
- browsertype
- toegangstijden
- browsertype
- besturingssysteem
- klikken en muisbewegingen, schermrollen

Hier is de lijst met services van derden die op de Site zijn ingesteld:
- Google Analytics: kwantificeert en kwalificeert gebruikers van de site
- Google Maps: geeft een interactieve kaart weer
- Google Analytics: hiermee kunt u de koers van de gebruiker op de site analyseren

 
formulier

De formulieren die op de Site worden gebruikt, bieden de mogelijkheid om een ​​e-mail naar de Editor te sturen met de velden die in het formulier worden vermeld. De informatie wordt niet opgeslagen op de site of in de database.
Alleen bevoegde leden van de Publisher of IT-serviceprovider hebben toegang tot deze informatie en zullen deze met het grootste respect behandelen.
nieuwsbrief

De uitgever biedt u de mogelijkheid uw e-mail in te vullen om nieuws te ontvangen. De e-mails worden beheerd in de Sarbacane-service. Sarbacane heeft geen toegang tot de site en slaat geen cookies op.
Alleen bevoegde leden van de uitgever of de IT-serviceprovider hebben toegang tot de Sarbacane e-maillijsten die door de uitgever worden beheerd.
Beveiliging van de toegang tot persoonlijke gegevens

De uitgever en de IT-serviceprovider voeren de nodige voorzorgsmaatregelen in om de toegang tot haar servers te beveiligen waar de persoonlijke gegevens van gebruikers worden opgeslagen. Een verbinding via certificaat (HTTPS) is ingesteld.
De site wordt regelmatig bijgewerkt door de IT-serviceprovider om eventuele beveiligingslacunes op te vullen.
Dit is echter alleen een middelenverbintenis, geen enkele internetdienst kan zijn gebruikers op dit gebied absolute garantie bieden op dit gebied. De uitgever of de IT-serviceprovider kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van gegevens die van het computerstation van de gebruiker naar de site stromen.
De uitgever en IT-provider gebruiken zeer veilige wachtwoorden om toegang te krijgen tot de verzamelde servers, gegevens, databases en e-maillijsten. Alleen getrainde en competente medewerkers van de Publisher of de IT-serviceprovider zijn in het bezit van deze toegangen.
Verwijdering van persoonlijke gegevens

Als u verzamelde gegevens wilt verwijderen, neemt u contact op met de uitgever via de manier die wordt vermeld in het hoofdstuk Contact.

 
8. Toestemming

De navigatie op de site impliceert de acceptatie van de Voorwaarden. In overeenstemming met de RGPD heeft de acceptatie van het gebruik van cookies een duur van 13 maanden.
9. Hypertekstkoppelingen

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de praktijken die worden uitgeoefend door de algemene gebruiksvoorwaarden van andere internetsites waartoe de gebruiker toegang zou hebben gehad via hyperlinks op de site of geïntegreerd in een inkapselingsapparaat.
Het wordt ten zeerste aanbevolen aan de gebruiker om te zorgen voor de inhoud van de algemene gebruiksvoorwaarden van alle bezochte sites en om rechtstreeks contact op te nemen met de exploitant, gastheer of eigenaar in geval van problemen.

Evenzo kan de Uitgever in geval van toegang tot de Site via een hyperlink op een andere website niet gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site van derden.

 
10. Intellectuele eigendom

De structurering van de Site, maar ook de teksten, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, video's en computerapplicaties waaruit het bestaat, zijn het exclusieve eigendom van de Uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder het intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijk of volledig gebruik van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door de Site, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgever, is ten strengste verboden en zou waarschijnlijk zijn om een ​​inbreuk te vormen in de zin van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom.
Toegang tot de Site houdt geen erkenning van een recht in en verleent in het algemeen geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig element van de Site, die het exclusieve eigendom van de Uitgever blijft.
11. Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden

De uitgever kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen.
De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst voor een gebruiker die geen persoonlijke gegevens heeft doorgegeven.

(Accounts cases)
De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de aard van deze wijzigingen zodra deze op de site worden geplaatst.
12. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Frans en Europees recht.
Elk geschil tussen de uitgever en de gebruiker valt onder de jurisdictie van het bevoegde gerecht in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de uitgever is gevestigd.