Categorieën

Nieuwe producten

Informations

Aanbiedingen

 • ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP
  De huidige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden")
  van toepassing op iedere aankoop gemaakt door een bezoeker / natuurlijke persoon (hierna de "
  CLIENT") op de website www.corseboutique.fr (hierna de " SITE ") door de TOON ,
  SARL, ingeschreven bij het handelsregister van BASTIA onder het nummer B 394 926 430,
  kantoorhoudende te Veel eiken , Frankrijk Tel : 0495461783, Fax : 0495613657,
  e-mail : contact@corseboutique.fr (hierna genoemd de " VERKOPER ").

BELANGRIJK
Elke bestelling geplaatst op de SITE noodzakelijkerwijs impliceert de aanvaarding zonder
reserve de KLANT van deze algemene voorwaarden van de verkoop.

Artikel 1. DEFINITIE
De voorwaarden die hieronder gebruikt wordt in deze Algemene Voorwaarden, is de betekenis
volgende :
"OPDRACHTGEVER" : de contractuele partner van de VERKOPER, die garant staat voor de kwaliteit van
de consument zoals gedefinieerd door de wet en de franse rechtspraak. In dit opzicht,
er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de OPDRACHTGEVER is buiten alle gebruikelijke activiteit
of commercial.
"LEVERING" : de eerste presentatie van PRODUCTEN die besteld worden via
de KLANT aangegeven afleveradres tijdens het bestellen.
"PRODUCTEN": alle producten die op de SITE beschikbaar.
"GEBIED" : de in FRANKRIJK, inclusief Corsica (excl.
DOM/TOM).

Artikel 2. OBJECT
Deze bepalingen en Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN
PRODUCTEN.
De KLANT is goed geïnformeerd en erkent dat de SITE is gericht op consumenten en
die professionals moeten contact opnemen met de commerciële dienst van de VERKOPER om te
voordeel van de contractuele voorwaarden aparte

Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De KLANT stemt ermee in om aandachtig deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze,
voordat u verder gaat met de betaling van een controle van PRODUCTEN op de SITE geplaatst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gerelateerd aan de onderkant van elke pagina van de WEBSITE
middel van een link moet worden geraadpleegd voorafgaand aan het maken van een bestelling. De OPDRACHTGEVER is
uitgenodigd om te lezen, te downloaden, te printen van de Voorwaarden en in
bewaar een kopie van het.
De VERKOPER adviseert de KLANT de algemene Voorwaarden lezen voor elke nieuwe
om de meest actuele versie van deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe
bestellen van PRODUCTEN.
Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede tot en met
het bevestigen van de bestelling, kan de KLANT erkent kennis te hebben gelezen, begrepen en aanvaard de algemene Voorwaarden
En voorwaarden, zonder enige beperking of voorwaarde.

Artikel 4. HET OPENEN VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE
In staat zijn om een PRODUCT te kopen, de KLANT moet minstens 18 jaar oud is en
de juridische capaciteit of, indien hij minderjarig is, te kunnen verantwoorden van de overeenkomst zijn
de wettelijke vertegenwoordigers.
De OPDRACHTGEVER zal er gevraagd worden om informatie te geven over hoe te identificeren door het invullen van de
formulier beschikbaar op de WEBSITE. Het teken (*) geeft verplichte velden dat moet
ingevuld voor de KLANT de bestelling wordt verwerkt door de VERKOPER. De CLIËNT kan
check op de WEBSITE de status van uw bestelling. De opvolging van de LEVERINGEN, in voorkomend geval,
gedaan worden door gebruik te maken van de online tracking tools van een aantal dragers. De KLANT
kunt ook contact opnemen met de commerciële dienst van de VERKOPER op ieder moment per mail
mail, op het adres contact@corseboutique.fr om informatie te verkrijgen over de status
van zijn bestelling.
De informatie die de KLANT verstrekt aan de VERKOPER wanneer een order moet worden
compleet, nauwkeurig en up-to-date is. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om het verzoek van de CLIENT
bevestigen, met alle passende middelen, zijn identiteit, zijn in aanmerking komt, en informatie
meegedeeld.

Artikel 5. BESTELLINGEN
Artikel 5.1 kenmerken van de producten
De VERKOPER tracht te presenteren zo duidelijk als mogelijk de belangrijkste
kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiebladen beschikbaar op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen krachtens de toepasselijke wetgeving (in de
deze Voorwaarden).
De KLANT verbindt zich ertoe zich te lees deze informatie zorgvuldig alvorens een bestelling te plaatsen
op de SITE staat.
De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van PRODUCTEN beschikbaar op de
De SITE, in het bijzonder volgens de beperkingen in verband met haar leveranciers.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de WEBSITE, alle PRODUCTEN verkocht door de VERKOPER
zijn nieuw en voldoen aan de europese wetgeving en de geldende normen
in Frankrijk.

Artikel 5.2. Procedure opdracht
Bestellingen van producten worden direct op de SITE geplaatst. Voor het uitvoeren van een
opdracht, dient de OPDRACHTGEVER volg de hieronder beschreven stappen (let wel,
de start-pagina van de KLANT, kunnen de stappen enigszins verschillen).

5.2.1. PRODUCT selectie en aankoop van opties
De KLANT zal de(s) en PRODUCT(en) van zijn keuze door te klikken op het(s) en PRODUCT(en)
question(s) en de selectie van de kenmerken en de gewenste hoeveelheden. Zodra de
Geselecteerd PRODUCT, het PRODUCT is geplaatst in de mand van de KLANT. Dit laatste kan
voeg dit vervolgens aan zijn winkelwagentje veel PRODUCTEN zoals hij wil.

5.2.2. Bestellingen
Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en geplaatst in zijn mandje, moet de KLANT klikt op de
mand en controleer of de inhoud van de opdracht juist is. Als de KLANT nog niet heeft
toch, het zal dan gevraagd worden om in te loggen of te registreren.
Zodra de KLANT heeft gevalideerd de inhoud van de mand en het zal worden geïdentificeerd / geregistreerd,
zal blijken te zijn de aandacht van een online formulier ingevuld en automatisch
samenvatting van de prijs, van toepassing zijnde belastingen en, waar van toepassing, de kosten van levering.
De CLIËNT wordt uitgenodigd om te controleren of de inhoud van de bestelling (met inbegrip van de hoeveelheid,
kenmerken en verwijzingen bestelde PRODUCTEN, het factuuradres, de
de wijze van betaling en de prijs) voor het valideren van de inhoud.
De CLIËNT kan vervolgens overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door het volgen van de instructies
die verschijnen op de WEBSITE en het verschaffen van alle informatie die nodig is voor de facturering en
De LEVERING van de PRODUCTEN.

Voor PRODUCTEN voor welke opties beschikbaar zijn, worden deze referenties
specifieke verschijnen zodra de gewenste opties geselecteerd zijn.
Bestellingen geplaatst moet alle gegevens bevatten die nodig is voor de goede
de verwerking van de bestelling.
De KLANT moet ook het aangeven van de gekozen leveringswijze.

5.2.3. Bevestiging van ontvangst
Nadat alle bovenstaande stappen afgerond zijn, wordt een pagina weergegeven op het
SITE-om de ontvangst van de order van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van
na ontvangst van de bestelling wordt automatisch verzonden naar de KLANT per e-mail
elektronische, op voorwaarde dat het e-mailadres dat door de
registratie formulier correct is.
De VERKOPER stuurt geen bevestiging van de bestelling door de post of door
fax.

5.2.4. Facturering
Tijdens het verloop van de bestelling, moet de KLANT de informatie die nodig is om
de facturatie (van het teken (*) geven de verplichte velden worden ingevuld voor de
De bestelling van de KLANT wordt verwerkt door de VERKOPER).
De OPDRACHTGEVER dient duidelijk aan te geven van alle informatie met betrekking tot de
LEVERING, in het bijzonder het exacte adres van AFLEVERING, alsmede eventuele code
de toegang naar het opgegeven adres.
De KLANT zal vervolgens aangeven van de gekozen betalingsmethode.
Noch de bestelling die de KLANT stelt online of bevestiging van de
om dat de VERKOPER stuurt naar de KLANT per e-mail vormt geen
factuur. Ongeacht de modus van de opdracht of de betaling, ontvangt de KLANT
het origineel van de factuur bij de LEVERING van de PRODUCTEN in het pakket.
5.3. De datum van de bestelling
De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER bevestigt de ontvangst van het online
opdracht. De aangegeven tijden op de WEBSITE niet beginnen met het uitvoeren van dit
date.

5.4. Prijs
Voor alle PRODUCTEN, die de KLANT vindt op de WEBSITE van de weergegeven prijs in euro
belastingen inbegrepen, evenals eventuele van toepassing zijnde kosten van aflevering (gebaseerd op het gewicht van het pakket,
exclusief verpakking en geschenken, het verzendadres en de vervoerder of de wijze van
vervoer gekozen).
De prijzen omvatten in het bijzonder de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het tarief dat van kracht is op het
datum van de bestelling. Elke wijziging in de van toepassing zijnde tarief mogelijk van invloed op de prijs van
De PRODUCTEN vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe btw-tarief.
Het toepasselijke BTW-tarief is uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.
De prijzen van VERKOPER leveranciers zullen worden gewijzigd. Als een resultaat,
de op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval
aanbiedingen of speciale acties.
De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fout. De geldende prijs is dat aangegeven
op de WEBSITE op de datum waarop de bestelling door de KLANT geplaatst is.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN
Afhankelijk van het betrokken PRODUCT, de VERKOPER van toepassing voorraadbeheer " stromen
uitgerekt ". Daarom, volgens het geval, de beschikbaarheid van het PRODUCT is afhankelijk van de voorraad
De VERKOPER.
De VERKOPER verbindt zich ertoe om de eer ontvangen orders onder voorbehoud van beschikbaarheid van PRODUCTEN
beschikbaar zijn.
De onbeschikbaarheid van een PRODUCT is, in principe, aangegeven op de PRODUCT pagina in kwestie.
KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over de vernieuwing van een PRODUCT door de VERKOPER.
In ieder geval, indien de onbeschikbaarheid was niet opgegeven op het moment van de bestelling,
de VERKOPER verbindt zich ertoe om de KLANT te informeren zonder vertraging indien het PRODUCT niet beschikbaar is.
De VERKOPER kan, op verzoek van de OPDRACHTGEVER :
Beide voorstellen om het schip alle PRODUCTEN op hetzelfde moment zodra de te leveren PRODUCTEN in
uit voorraad-opnieuw beschikbaar is,
Of een gedeeltelijke verzending van de beschikbare PRODUCTEN in een eerste tijd,
en dan aan de verzending van de rest van de opdracht bij andere PRODUCTEN zal worden
beschikbaar, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de kosten van vervoer
extra dat kan worden gemaakt,
Beide bieden een alternatief PRODUCT kwaliteit en gelijkwaardige prijs, aanvaard door de
CLIENT. Als de KLANT voor het annuleren van een bestelling voor PRODUCTEN niet beschikbaar is, zal voor de
terugbetaling van alle reeds betaalde bedrag voor het niet beschikbaar zijn van PRODUCTEN, zonder vertraging
en ten laatste binnen dertig (30) dagen na de betaling.

Artikel 6. Herroepingsrecht
De modaliteiten van het recht van herroeping, worden verstrekt in het " beleid van herroeping ",
beleid beschikbaar in Bijlage 1 van deze en toegankelijk aan de onderkant van elke pagina van de
SITE via een hyperlink.

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaalmethoden
De KLANT kan betalen voor de PRODUCTEN online op de SITE, volgende de methoden die zijn voorgesteld door de
De VERKOPER.
De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij bezit alle vereiste machtigingen voor het gebruik
van de gekozen betalingsmethode.
De VERKOPER zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om te zorgen voor de veiligheid en de
vertrouwelijkheid van de gegevens die online in het kader van de online betaling op de
De SITE.
Opgemerkt wordt dat alle van de betaling aangeboden informatie op de
Locatie worden verzonden naar de bank van de SITE en worden niet verwerkt op de SITE.

7.2. Datum van betaling
In het geval van één enkele betaling via credit card, het account van de KLANT wordt gedebiteerd zodra de
bestellen van PRODUCTEN op de SITE geplaatst.
In geval van gedeeltelijke LEVERING, zal het totale bedrag worden afgeschreven van de rekening van de OPDRACHTGEVER binnen
begin bij het eerste pakket zal worden verzonden. Indien de OPDRACHTGEVER besluit tot annulering van zijn / haar bestelling van
Het niet beschikbaar zijn van PRODUCTEN, zal de terugbetaling worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste
lid van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3. VERTRAGING OF WEIGERING VAN BETALING
Als de bank weigert om op te laden van een kaart of een andere wijze van betaling, dient de KLANT
neem contact op met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling betalen door enig ander middel
een geldige betaling.
In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere
transmissie stroom van geld door de KLANT verschuldigde zou onmogelijk blijkt te zijn, zal de order worden
geannuleerd en wordt de verkoop automatisch beëindigd.

Artikel 8. Bewijs en Archivering
Elke overeenkomst met de OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomt met een bestelling voor een bedrag van meer dan
120 euro TTC zal worden gearchiveerd door de VERKOPER voor een periode van tien (10) jaar
in overeenstemming met artikel L. 134-2 van het wetboek van consumptie.
De VERKOPER akkoord gaat met het archief van deze informatie om te zorgen voor een follow-up van de transacties en de
om een kopie van het contract op verzoek van de OPDRACHTGEVER.
In het geval van een geschil, moet de VERKOPER de kans om te bewijzen dat de monitoring systeem
elektronische betrouwbaar is en dat het waarborgen van de integriteit van de transactie.

Artikel 9. Overdracht van eigendom
De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot de volledige betaling door de
CLIENT.
De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overdracht aan de KLANT, op het moment van de
de ontvangst van door hem, of door een derde partij door hem aangewezen andere dan de vervoerder, gaat het risico van
verlies van of schade aan de PRODUCTEN onder voorbehoud van de eigendom, alsmede
het risico van schade die zij kunnen veroorzaken.

Artikel 10. Levering
De bepalingen en voorwaarden van de LEVERING van de PRODUCTEN worden geleverd in de " shipping beleid "
als bedoeld in Bijlage 2 van deze publicatie en toegankelijk aan de onderkant van elke pagina van de WEBSITE via een link
hypertext.

Artikel 11. Verpakking
De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de normen van het vervoer in kracht, om te
zorgen voor een maximale bescherming voor de PRODUCTEN die tijdens de LEVERING. KLANTEN
ga akkoord met de dezelfde normen bij het terugsturen van PRODUCTEN in de
voorwaarden die zijn vastgesteld in Bijlage 1 van het Beleid van de terugtrekking.

Artikel 12. Garanties

12.1. Garantie
De VERKOPER is gehouden tot het leveren van een-compatibele PRODUCT dat is te zeggen, specifiek voor de verwachte gebruik
van een vergelijkbare overeenkomt met de beschrijving op de SITE. Deze compliance
ook wordt ervan uitgegaan dat het PRODUCT heeft de eigenschappen die een koper kan
redelijkerwijs te verwachten gezien de publieke uitspraken van de VERKOPER
zoals in advertenties en op de etiketten
In dit kader, is de VERKOPER kans om te reageren op de gebreken van overeenstemming
bestaande bij de oplevering en gebreken aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking,
instructies voor de montage of de installatie als het was hem, of zijn
uitgevoerd onder haar verantwoordelijkheid.
De handeling die het gevolg is van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee (2) jaar vanaf de
Het PROBLEEM van het PRODUCT.
In geval van gebrek aan overeenstemming, kan de KLANT de vervanging of
reparatie van het PRODUCT, naar eigen keuze. Echter, als de kosten van de keuze van de KLANT is
kennelijk onevenredig is aan de andere levensvatbare optie, gezien
de waarde van het PRODUCT of het belang van het gebrek, de VERKOPER kan een
terugbetaling, zonder de optie gekozen door de KLANT.
In het geval dat er een vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, de VERKOPER
verbindt zich tot terugbetaling van de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT en
in ruil voor de terugkeer van het PRODUCT door de KLANT op het volgende adres Veel van de eiken.

12.2. Garantie tegen verborgen gebreken
De VERKOPER is verplicht om garantie of waarborg ten aanzien van verborgen gebreken van het verkochte PRODUCT dat de
render ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor het bestemd was, of die zóó dat het gebruik dat
de KLANT niet zou hebben gekocht of alleen een lagere prijs als hij had
bekend.
Deze garantie geeft de KLANT die kan bewijzen het bestaan van een verborgen gebrek te kiezen
tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als het weer en de terugbetaling van een
een deel van de prijs, als het PRODUCT niet is geretourneerd.
In het geval dat er een vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, de VERKOPER
verbindt zich tot terugbetaling van de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT en
in ruil voor de terugkeer van het PRODUCT door de KLANT op het volgende adres Veel van de eiken.
De actie als gevolg van verborgen gebreken moet worden gebracht, door de KLANT binnen een periode van twee
(2) jaar na de datum van de ontdekking van het gebrek.

Artikel 13. Verantwoordelijkheid


De aansprakelijkheid van de VERKOPER in geen geval worden betrokken in geval van niet-nakoming
of een slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen toe te rekenen aan de KLANT, met inbegrip van
bij het invoeren van zijn opdracht.
De VERKOPER zal niet aansprakelijk zijn voor, of als het niet
daarvan, voor enige vertraging of gebrek om uit te voeren, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming
is in verband met een geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie en
De franse rechtbanken.
Het is tevens bepaald dat de VERKOPER heeft geen controle over websites die zijn
direct of indirect verband houdt met de WEBSITE. Daarom sluit alle aansprakelijkheid
de titel van de gepubliceerde informatie. Links naar websites van derden zijn niet
als leidraad en wordt geen garantie gegeven met betrekking tot hun inhoud.

Artikel 14. Persoonlijke gegevens
De VERKOPER collectie op de WEBSITE persoonlijke gegevens van haar Klanten, met inbegrip van
inclusief door middel van cookies. KLANTEN kunnen cookies uitschakelen door de volgende
de instructies van hun browser.
De gegevens verzameld door de VERKOPER worden gebruikt voor het verwerken van de opdrachten
geplaatst op de SITE, het beheren van de account van de KLANT, het analyseren van bestellingen en, indien de KLANT
deze optie kiest, wordt het verzenden van e-mail voor commerciële prospectie, nieuwsbrieven,
aanbiedingen en/of informatie over speciale verkoop, tenzij de
De KLANT geen gebruik meer wenst te ontvangen van dergelijke mededelingen van de VERKOPER.
De gegevens van de KLANT zijn gehouden vertrouwelijk door de VERKOPER in overeenstemming
in zijn verklaring bij de CNIL, voor de doeleinden van de overeenkomst, de uitvoering daarvan
en in de naleving van de wet.
KLANTEN kunnen op elk moment uitschrijven door in te loggen op hun account of in
het klikken op de link aan de onderkant van elke offerte ontvangen per e-mail
elektronische.
De gegevens kunnen worden verstrekt, geheel of gedeeltelijk, voor de verstrekkers van diensten
de VERKOPER betrokken bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden
De VERKOPER kan de overdracht van zijn zakelijke partners de namen en contactgegevens van de
KLANTEN, op voorwaarde dat de laatstgenoemde vooraf toestemming hebben gegeven bij de registratie op
de SITE.
De VERKOPER zal specifiek instrueren van KLANTEN als ze willen dat hun gegevens
persoonlijke informatie te worden verschaft. KLANTEN zullen in staat zijn om van gedachten te veranderen op elk moment op de WEBSITE, of contact opnemen met de VERKOPER.
De VERKOPER kan op verzoek van haar KLANTEN, indien zij wenst te ontvangen
commerciële verzoeken van haar partners.
In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en
vrijheden, beschikt de KLANT over een recht van toegang, rectificatie, verzet (voor
legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door
het verzenden van een e-mail naar het adres : sarl.toon@wanadoo.fr of door het sturen van een
mail-naar-Veel eiken.
Het is bepaald dat de KLANT moet in staat zijn om te bewijzen dat zijn identiteit, door het scannen van een stuk
identiteit, of het verzenden van de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitskaart.
Artikel 15. Vorderingen
De VERKOPER zal de KLANT een "Service telefoon Client" het aantal
volgende : 0495461783 (non-premium-nummer).
Elk vorderingsrecht van de KLANT in te schrijven moet verzonden worden naar het volgende adres : Veel
steeneiken.

Artikel 16. Ip
Alle visuele of geluidselementen van de WEBSITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie,
worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of octrooien.
Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van de VERKOPER. Iemand die publiceert op een site
web en wilt u een hyperlink direct naar de SITE moet de aanvraag de toestemming van de
De VERKOPER schriftelijk.
Deze toestemming zal VERKOPER in geen geval worden verleend permanent. Dit
link moeten worden verwijderd op verzoek van de VERKOPER. Hypertext links naar de SITE
gebruik technieken zoals framing (framing) of het inbrengen door de hypertext-links
(in-line linking) zijn ten strengste verboden.

Artikel 17. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden
Elke wijziging van de wetgeving of de geldende wetgeving, of welke beslissing
van een bevoegde rechtbank ongeldig één of meer bepalingen van deze algemene Voorwaarden
En voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Zo
wijzigen of besluit niet van in elk geval de KLANTEN te begrijpen van het heden
Algemene Voorwaarden.
Alle voorwaarden die niet specifiek in deze overeenkomst mag worden beheerst
in overeenstemming met het gebruik van de handel aan particulieren, voor bedrijven waarvan de
het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk.

Artikel 18. Wijziging van de algemene Voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen online op de
SITE, de SITE is online beschikbaar.
De Algemene Voorwaarden zijn van nauwkeurig en kan worden gewijzigd en
bijgewerkt door VERKOPER op enig moment. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn
die van kracht zijn op het moment van de bestelling.
De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op PRODUCTEN
al gekocht.

Artikel 19. Rechtsgebied en toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER
worden beheerst door het franse recht.
In geval van geschil zijn alleen de franse rechtbanken bevoegd.
Echter, voordat een beroep op de rechter, arbitrage of van de staat, zal zijn bevoorrecht met de
onderhandelen in een geest van loyaliteit en goede trouw om een akkoord te bereiken
minnelijke schikking bij het optreden van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van
op haar geldigheid.
De partij die om de uitvoering van het onderhandelingsproces moet informeren over de andere
partij via aangetekende brief met bericht van ontvangst, met vermelding van de elementen van de
conflict. Als aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen, de partijen niet tot een
akkoord, het geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter aangewezen onder.
Tijdens het gehele onderhandelingsproces en tot de voltooiing van de partijen niet
de uitoefening van een juridische actie tegen de andere en het conflict van het object
de onderhandelingen. Bij wijze van uitzondering, de partijen worden toegestaan om de rechter die de toepassing of
het verzoek om afgifte van een bestelling op de toepassing. Een mogelijke maatregelen voor de
rechter die de toepassing of de uitvoering van een procedure op de resultaten van de query in de
partijen geen ontheffing van de minnelijke schikking, zal behalve
het tegendeel.

BIJLAGE 1
HET BELEID VAN HERROEPING

Principe van herroeping
De KLANT heeft in beginsel het recht het PRODUCT te retourneren of om terug te keren de
De VERKOPER of aan een persoon die daartoe is aangewezen door de laatste, zonder onnodige vertraging, en niet later dan
binnen veertien (14) dagen na mededeling van de beslissing in te trekken, te
tenzij de VERKOPER biedt aan het verzamelen van het PRODUCT.
Bedenktijd
De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of
een ander dan de vervoerder door de KLANT verwerft, fysieke bezit
van het PRODUCT.
Als de KLANT de bestelling heeft betrekking op verschillende PRODUCTEN en als die PRODUCTEN zijn geleverd
apart, de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT,
of die van een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke
het bezit van de laatste PRODUCT.
De kennisgeving van het herroepingsrecht
Voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de KLANT verplicht zijn beslissing terug te trekken uit de
dit contract door middel van een verklaring verstoken van ambiguïteit : Batch van de steeneik of
sarl.toon@wanadoo.fr.
Hij kan ook gebruik maken van het formulier hieronder :
VORM VAN HERROEPING
Om de aandacht van de [*] (*Coördinaten)
Het telefoonnummer van de VERKOPER* :
Fax-nummer van de VERKOPER* :
E-mail adres van de VERKOPER* :
Ik wil u op de hoogte stellen hierbij mijn opname van het contract in verband met de verkoop van het PRODUCT
hieronder :

PRODUCT referentie
N° van de factuur :
N° orde :
- Besteld de [____________]/ontvangen van de [________________]
- De wijze van betaling gebruikt :
- Naam van de OPDRACHTGEVER en, indien van toepassing, de begunstigde van de opdracht :
- OPDRACHTGEVER adres :
- Levering adres :
- Handtekening van de KLANT (behalve in het geval van verzending per e-mail)
- Datum

Om ervoor te zorgen dat de intrekking periode is nagekomen, kan de CLIENT moet u de
mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de periode van
intrekking.

Gevolgen van de herroeping
In geval van intrekking door de KLANT, zal de VERKOPER zich verplicht tot restitutie van de gehele
van de betaalde bedragen, inclusief de kosten van aflevering onverwijld en in een staat van
oorzaak, niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum van de VERKOPER in kennis wordt gesteld van de
de bereidheid van de KLANT om de overeenkomst te herroepen.
De VERKOPER zal de terugbetaling via dezelfde wijze van betaling als
degene die de CLIËNT zal worden gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de KLANT gaat ermee akkoord
uitdrukkelijk een andere manier, in ieder geval, deze terugbetaling
er worden geen extra kosten voor de klant.
De VERKOPER kan weigeren de terugbetaling totdat de goederen hebt ontvangen, of totdat de
De KLANT heeft verstrekt bewijs van de verzending van de goederen, welke is de eerste
van deze feiten.

Hoe om terug te keren
De OPDRACHTGEVER onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14)
dagen na mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, de terugkeer van de
nou, Veel eiken.
Deze termijn wordt geacht voldaan indien de KLANT stuurt de goederen vóór het verstrijken van de periode van
veertien dagen.
Kosten voor retourzendingen
De KLANT draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
Staat van de geretourneerde goederen
Het PRODUCT moet teruggestuurd worden volgens de instructies van de VERKOPER en zijn
alle accessoires geleverd.
De verantwoordelijkheid van de KLANT alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van
manipulaties andere dan die welke noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de aard, de kenmerken
en de goede werking van dit PRODUCT. In andere woorden, de KLANT heeft de
mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar de verantwoordelijkheid kan worden betrokken als het voert
manipulaties andere dan die welke noodzakelijk.
Verpakking
De PRODUCTEN zijn verpakt in overeenstemming met de normen van het vervoer in kracht, om te
zorgen voor een maximale bescherming voor de PRODUCTEN die tijdens de LEVERING. KLANTEN moeten voldoen aan dezelfde normen als het retourneren van PRODUCTEN.

In dit verband wordt de KLANT gevraagd om het PRODUCT te retourneren die hem niet bevalt, in originele verpakking
en in goede staat verkeert, schoon is de remarketing.
Uitsluitingen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende veronderstellingen :
De levering van de goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt
financieel
De levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT of die een duidelijk
maat
Levering van goederen bederven of verouderen snel
Levering van audio-of video-opnames of software in verzegelde die zijn
onverharde na levering
Krant, tijdschrift, magazine (behalve abonnement contract)
Bepaling van de accommodatie, diensten, andere dan woondoeleinden,
het vervoer van goederen, auto verhuur, catering en diensten met betrekking tot
vrije tijd activiteiten als het aanbod voorziet in een dagtekening of periode van specifieke prestaties
Levering van goederen die door hun aard gemengd zijn onlosmakelijk met
andere artikelen
Leveringen van goederen verzegeld kunnen niet worden teruggestuurd voor redenen van
bescherming van de gezondheid of de hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken door de KLANT na de

LEVERING
de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen op het moment van de
de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden nadat 30
dagen en waarvan de werkelijke waarde is afhankelijk van de schommelingen op de markt, waarop de
controle van de VERKOPER.
De levering van digitale inhoud die niet geleverd gedematerialiseerde als de uitvoering heeft
begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die heeft ook
erkend dat hij verliest zijn recht van herroeping
de contracten die op een openbare veiling

BIJLAGE 2
LEVERING BELEID
Levering omgeving
De aangeboden PRODUCTEN kunnen enkel geleverd worden op het GRONDGEBIED.
Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een afleveradres zich buiten
van dit GEBIED.
De PRODUCTEN worden geleverd (te) adres(s) van levering dat de KLANT heeft aangegeven(s)
tijdens het bestelproces.
Verschepen tijd

De tijd voor het bereiden van een opdracht en het genereren van de factuur, voorafgaand aan de verzending van de
PRODUCTEN die in voorraad zijn, worden vermeld op de SITE. Deze tijden zijn exclusief het weekend of
vakantie.
Een e-mail bericht wordt automatisch verstuurd naar de KLANT op het moment van
de verzending van de PRODUCTEN, op voorwaarde dat het e-mail adres vermeld in de
registratie formulier correct is.
Tijden & verzendkosten
Tijdens het bestel proces, kan De VERKOPER informeert de CLIËNT van de termijnen en formules
verzendopties voor de gekochte PRODUCTEN.
Verzendkosten worden berekend op basis van de wijze van levering. Het bedrag van deze
de kosten zullen worden betaald door de KLANT, naast de prijs van de gekochte PRODUCTEN.
De details van de tijd en kosten van levering is vermeld op de SITE.

Voorwaarden van LEVERING
Het pakket zal worden teruggestuurd naar de CLIENT tegen handtekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.
In geval van afwezigheid, zal een bericht worden overgelaten aan de KLANT, om naar hem toe te gaan
kijk voor zijn pakje op het postkantoor.

Problemen met de LEVERING
De OPDRACHTGEVER is op de hoogte van de levering vastgesteld op het moment dat hij kiest voor de vervoerder,
aan het einde van de bestelprocedure online, voordat de bevestiging van de bestelling.
Het is vermeld dat de levering zal geschieden binnen dertig (30) dagen maximum. Een standaard,
de KLANT moet de kennisgeving aan de VERKOPER om te leveren binnen een redelijke termijn en in geval
van niet-levering binnen deze termijn kan hij de overeenkomst ontbinden.
Zal de ondernemer onverwijld na de ontvangst van de brief van
beëindiging, de KLANT het totale bedrag dat is betaald voor de PRODUCTEN, belastingen en verzendkosten
opgenomen, met behulp van dezelfde methode van betaling die door de KLANT om te kopen

PRODUCTEN.
De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat
de KLANT beschikt over een termijn van drie (3) dagen te melden bij de vervoerder van de schade of
gedeeltelijke verliezen opgemerkt tijdens de levering.